1998 aastast viib Marek Koppel läbi (suhtlusalaseid) loenguid.

Loengu läbiviija tegeleb kultuurharidusliku mittetulundusühingu (MTÜ) alusel. Ühe loengu kestvus on poolteist kuni kaks tundi. Põhiteemadeks on:

 

  • produktiivne suhtlemine meeskonnatöös (konfliktid, stress)

  • manipulatsioon ja kriisiabi (suhtlemine avatud keskkonnas)

  • praktilised rollimängud (eneseleidmine meeskonnatöös)

  • 100% suhtlemist (suhtlusprobleemide vältimine)

  • käsikäes narkootikumide vastu.

Loengud toimuvad üle kogu Eesti. Tellijateks on juriidilised asutused: riigiettevõtted, haridusasutused (õpilased, lapsevanemad, õpetajad, koolitöötajad), erafirmad, kinnipidamisasutused ja muud struktuurid. Koolitustegevuses põimuvad omavahel teatraalsed ja psühho-füsioloogilised meetmed. Iseloomulik on teatraliseeritud ja positiivne esitlusviis, mis võimaldab paremini analüüsida erinevaid elusituatsioone, leida otstarbekamaid lahendusi koostöös läbiviija ning auditooriumiga.

 

Info ja tellimuste täpsustamine toimub telefonidel:

    (+372)  55-66-2992  (mobiiltelefon)

    (+372)  658-58-53  (tavatelefon)

arengukeskus@gmail.com

marekkoppel@hotmail.com

www.000webhost.com