Loengud, seminarid

Mittetulundus ühendus  „Pere Teater Flying cow“

Koostöös (kultuurharidusliku) mittetulundusühinguga viib Marek Koppel läbi suhtlusalaseid loenguid Eestis. Ühe loengu kestvus on poolteist kuni kaks tundi. Loengute maksumus on leheküljel "TELLIMINE". Põhiteemadeks on:

 

Lektor elab Tallinnas. Loengud toimuvad üle kogu Eesti (ühiskondlik transport). Tellijateks on riigiettevõtted, haridusasutused, erafirmad. Koolitustegevuses põimuvad omavahel teatraalsed ja psühho-füsioloogilised meetmed. Iseloomulik on teatraliseeritud ja positiivne esitlusviis, mis võimaldab paremini analüüsida erinevaid elusituatsioone, leida otstarbekamaid lahendusi koostöös läbiviija ning auditooriumiga.

 

Info ja tellimuste täpsustamine toimub telefonidel:

    (+372)  55-66-2992  (mobiiltelefon)

    (+372)  658-58-53  (tavatelefon)

arengukeskus@gmail.com

marekkoppel@hotmail.com

www.000webhost.com